Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem Twoich danych osobowych jest PHU PANONA Marcel Nowotarski z siedzibą w Katowicach (40-055), ul. Poniatowskiego 14A/3.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
W celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz dotyczących Twojej aktywności na stronie i podejmowanych działań na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju (pliki cookies).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Komu udostępniamy Twoje dane?
W związku z usługami jakie świadczą nam podmioty zewnętrzne, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, dostawcy usług prawnych i inni podwykonawcy zewnętrzni. Ta witryna korzysta z usługi Google Maps za pośrednictwem wtyczki API. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dla poprawnego działania funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Operator tej witryny nie ma wpływu na udostępnianie tych danych. Korzystanie z Google Maps ma na celu odpowiednie przedstawienie naszej oferty w Internecie oraz łatwe odnalezienie wskazanych przez nas miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jak możesz się z nami skontaktować?
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail kontakt@panona.pl